Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV để khôi phục sản xuất, kinh doanh

10:43 - 01/07/2020 Tin pháp luật
Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 5225/VPCP-ĐMDN vừa được ban hành ngày 29/06 vừa qua.

Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV để khôi phục sản xuất, kinh doanh. Ảnh minh họa.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và các tổ chức Hiệp hội đẩy mạnh triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), tạo điều kiện cho các DNNVV vượt qua khó khăn, duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Cụ thể, khẩn trương sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và nghiên cứu bổ sung các giải pháp để đưa các chính sách hỗ trợ DNNVV vào cuộc sống. 

 

Ngoài ra, phải ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV. 

 

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về các nội dung hỗ trợ DNNVV. 

 

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan như:

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV để hoàn thiện cơ sở pháp lý triển khai các nội dung hỗ trợ của Luật, bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. 

 

Bộ Tài chính có hướng dẫn triển khai sớm Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sau khi được Quốc hội ban hành….

 

Công văn 5225/VPCP-ĐMDN được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 29/06/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ