Dạy học qua Internet phải phù hợp với học sinh từng cấp học

10:51 - 27/03/2020 Tin pháp luật
Là yêu cầu tại Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020

Dạy học qua Internet phải phù hợp với học sinh từng cấp học. Ảnh minh họa. 

 

Cụ thể về yêu cầu về bài học và học liệu trên Internet:

 

Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

 

Bên cạnh đó, bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học. 

 

Ngoài ra phải được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng. 

 

Về tổ chức hoạt động dạy học như sau:

 

Giáo viên có kĩ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm:

 

-  Thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên;

 

- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại;

 

- Tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình. 

 

Đối với học sinh:

 

- Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ thông tin trên Internet học tập trước khi tham gia bài học. 

 

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá. 

 

Đối với gia đình học sinh: Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập qua Inter net của học sinh; Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

 

Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 25/03/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ