Dành vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện VN ở nước ngoài

09:45 - 10/07/2018 Tin pháp luật
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 832/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài...

xây dựng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài

Ảnh minh họa.

Trong đó một vài dự án chuẩn bị đầu tư bao gồm:

- Xây dựng mới trụ sở và nhà cho cán bộ nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ

- Xây dựng, cải tạo trụ sở và nhà ở Cơ quan đại diên diện Việt Nam tại Hàn Quốc

- Cải tạo trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia

....

Các dự án đã có quyết định đầu tư:

- Cải tạo trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

- Xây mới trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Savanakhet

- Xây mới trụ sở đối ngoại Đại sử quán Việt Nam tại Lào
- Mua đất xây mới trụ sở làm việc và nhà ở cho cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary

...

Các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư

- Cải tạo trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại phi-lip-pin

- Mua đất làm trụ sở Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka

...

Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 cho từng dự án theo quy định tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định 832/QĐ-TTg và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/7/2018.

 

 

Chia sẻ