Danh mục và nội dung của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

15:22 - 18/07/2018 Tin pháp luật
Danh mục và nội dung của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 20/8 tới đây.

hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ảnh minh họa

 

Cụ thể, danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp:

 

- Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

 

- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

 

- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

 

- Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

 

- Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

 

2. Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:

 

- Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;

 

- Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

 

Xem chi tiết các danh mục và nội dung của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Chia sẻ