Đảng viên sống chung với người khác không đăng ký kết hôn sẽ bị kỷ luật

14:42 - 15/07/2022 Tin pháp luật
Đó là một trong những quy định mới được nêu tại Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm.

Đảng viên sống chung với người khác không đăng ký kết hôn sẽ bị kỷ luật. Ảnh minh họa

 

Cụ thể tại điểm e khoản 1 Điều 51 Quy định 69 nêu rõ nếu đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

 

“e) Không đăng ký kết hôn hoặc đang có vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với người khác như vợ, chồng.

 

Đây là quy định mới được bổ sung của Quy định 69 so với Quy định 102-QĐ/TW trước đây. Nếu Đảng viên không đăng ký kết hôn hoặc đang có vợ hoặc chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác sẽ bị kỷ luật tuỳ vào từng trường hợp:

 

- Khiển trách: Nếu hành vi gây hậu quả ít nghiêm trọng.

 

- Cảnh cáo hoặc cách chức Đảng viên có chức vụ: Nếu Đảng viên vi phạm hành vi trên, đã bị kỷ luật nhưng tái phạm hoặc vi phạm lần đầu mà gây hậu quả nghiêm trọng.

 

- Khai trừ: Nếu Đảng viên vi phạm hành vi nêu trên, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

 

Điều 51 Quy định 69 còn bổ sung thêm hành vi bị kỷ luật là vi phạm pháp luật về mang thai hộ như mang thai hộ vì mục đích thương mại, mang thai hộ khi không đủ điều kiện mang thai hộ…

 

Quy định 69-QĐ/TW được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành và có hiệu lực từ ngày 06/7/2022.

 

Tailieuluat
Chia sẻ