Đăng ký nhận giấy phép lái xe tại nhà qua online

11:28 - 17/02/2021 Tin pháp luật
Đây là nội dung được nêu tại Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đăng ký nhận giấy phép lái xe tại nhà qua online (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, khoản 5 Điều 1 Thông tư 01/2021 này bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 35 của Thông tư 12/2017 quy định về việc đăng ký nhận giấp phép lái xe tại nhà như sau:

 

Cá nhân đạt kết quả sát hạch nếu có nhu cầu nhận giấy phép lái xe tại nhà thì trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch phải đăng ký online trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

 

Ngày trúng tuyển được ghi tại mặt sau giấy phép lái xe là ngày ký quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch.

 

Đối với trường hợp nhận trực tiếp giấy phép lái xe sau khi nâng hạng hoặc cấp lại do quá thời hạn sử dụng thì phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe.

 

Ngoài ra, thời gian sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe nêu tại Thông tư 01/2021 cũng được lùi đến từ ngày 01/6/2022 thay vì từ 01/01/2021 như quy định hiện nay tại Thông tư 38/2019.

 

Thông tư 01/2021 có hiệu lực từ ngày 15/3/2021.

 

Tailieuluat
Chia sẻ