Đã có quy định về lệ phí đăng ký cư trú từ 05/02/2023

16:28 - 25/12/2022 Tin pháp luật
Được quy định cụ thể tại Thông tư 75/2022/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú của Bộ Tài Chính. Thông tư này vừa được ban hành ngày 22/12/2022.

Lệ phí đăng ký cư trú áp dụng thống nhất trên cả nước từ 05/2/2023. (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, mức thu lệ phí đăng ký cư trú 2023 mới nhất sẽ chính thức áp dụng từ 05/2/2023 như sau:

 

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp

Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến

1

Đăng ký thường trú

Đồng/lần đăng ký

20.000

10.000

2

Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình)

Đồng/lần đăng ký

15.000

7.000

3

Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo sanh sách

Đồng/người/lần đăng ký

10.000

5.000

4

Tách hộ

Đồng/lần đăng ký

10.000

5.000

 

Cũng tại Điều 8 Thông tư 75 quy định thì kể từ ngày 05/2/2023, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất trên cả nước.

 

Thông tư 75/2022/TT-BTC được ban hành ngày 22/12/2022, có hiệu lực ngày 05/02/2023.

 

Tailieuluat
Chia sẻ