Đã có nguyên tắc tính giá thu gom rác theo khối lượng/thể tích

10:06 - 19/01/2022 Tin pháp luật
Bộ Tài nguyên Môi trường vừa ban hành Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường trong đó có nguyên tắc tính giá gom rác theo khối lượng.

Đã có nguyên tắc tính giá thu gom rác theo khối lượng/thể tích. (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 29 Thông tư 02/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm:

 

- Giá dịch vụ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là chi phí hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… phải trả cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

 

- Giá dịch vụ áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là chi phí mà UBND các cấp chi trả cho chủ đầu tư, cơ sở được lựa chọn theo quy định để cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

 

Nguyên tắc định giá dịch vụ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được quy định tại khoản 2 Điều 29 Thông tư 02/2022 như sau:

 

- Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được tính theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương khi rác thải phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày. 

 

- Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được tính trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý đối với rác thải sinh hoạt phát sinh từ cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT được ban hành ngày 10/01/2022.

 

Tailieuluat
Chia sẻ