Đã có Nghị định quy định chế độ đối với người tham gia chống dịch bị mắc Covid-19

16:39 - 04/05/2022 Tin pháp luật
Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đã có Nghị định quy định chế độ đối với người tham gia chống dịch bị mắc Covid-19

 

Điều 11 Nghị định này đã quy định chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bị nhiễm Covid-19 như sau:

 

1. Người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, từ nguồn thu sự nghiệp của cơ sở y tế công lập:

 

- Được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian điều trị do bị nhiễm Covid-19. Trong đó quỹ bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau, ngân sách Nhà nước chi trả phần còn lại;

 

- Được hưởng các chế độ phòng, chống dịch Covid-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian điều trị Covid-19.

 

2. Người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước nhưng không tham gia đóng bảo hiểm xã hội được hưởng các chế độ phòng, chống dịch Covid-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời gian điều trị Covid-19.

 

3. Người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ngoài các chế độ trên còn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần:

 

- Tham gia phòng, chống dịch từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 30 ngày được hỗ trợ 1.855.000 đồng/người;

 

- Tham gia phòng, chống dịch Covid-19 từ 30 ngày liên tục trở lên được hỗ trợ 3.710.000 đồng/người.

 

Nghị định 29/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hàn ngày 29/4/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ