Đã có Nghị định mới xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

10:31 - 21/10/2020 Tin pháp luật
Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Tăng mức phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, Nghị định nêu rõ, nếu tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì bị xử phạt về từng hành vị trừ các trường hợp:

 

- Cùng một thời điểm người nộp thuế khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên các hồ sơ thuế của cùng một sắc thuế thì hành vi khai sai chỉ bị xử phạt về một hành vi khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ thuế có khung phạt tiền cao nhất và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

 

- Cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì chỉ bị xử phạt về một hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế có khung phạt tiền cao nhất và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần…

 

Đặc biệt, một số vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn được quy định mức phạt cụ thể như:

 

- Phạt tiền từ 05 - 08 triệu đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế;

 

- Phạt tiền từ 08 - 15 triệu đồng nếu không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

 

- Phạt tiền từ 20 - 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn…

 

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ