Đã có mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội năm 2020 tại ngân hàng CSXH

10:04 - 14/08/2020 Tin pháp luật
Quyết định 1232/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa được ban hành.


Đã có mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội năm 2020 tại ngân hàng CSXH. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để:

 

- Mua, thuê mua nhà ở xã hội;

 

- Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

 

theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

 

Như vậy so với năm 2019, mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội vẫn được giữ nguyên.

 

Quyết định 1232/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngày 13/8/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ