Đã có mức giảm giá điện hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp

15:09 - 16/04/2020 Tin pháp luật
Công văn 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa được ban hành.

Đã có mức giảm giá điện hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, giảm giá điện cho khách hàng sản xuất và kinh doanh: giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm với mức giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

 

Đối với, khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 01 đến bậc 04 (dưới 300 kWh tháng);

 

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ nay xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất.

 

Bên cạnh đó, mức giảm tiền điện như sau:

 

- 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19;

 

- 20% tiền điện cho các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19;

 

- 20% tiền điện cho các khách sạn và các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

 

Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện: 03 tháng (tháng 04, tháng 05 và tháng 06) được giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

 

Khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp…):  mức giảm sẽ thực hiện từ kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày ban hành Công văn Công văn này.

 

Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện thì giá điện sẽ được áp dụng theo Quyết định 648 của Bộ Công Thương.

 

Công văn Công văn 2698/BCT-ĐTĐL được ban hành và có hiệu lực tù ngày 16/04/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ