Đã có lịch thi chính thức vào lớp 10 THPT tại Hà Nội và TP.HCM

09:38 - 20/05/2020 Tin pháp luật
Cụ thể về lịch thi vào lớp 10 trung học phổ thông được Sở GDĐT 2 thành phố ban hành tại Công văn 1524/SGDĐT-QLT và Công văn 1402/GDĐT-KTKĐCLGD.

Tại Công văn 1524/SGDĐT-QLT Sở GDĐT Hà Nội ban hành ngày 19/05/2020 cũng đã hướng dẫn cụ thể về nguyện vọng dự tuyển, phương thức tuyển sinh vào: lớp 10 THPT không chuyên, lớp 10 THPT chuyên, lớp 10 tiếng Pháp song ngữ, lớp 10 học chương trình đào tạo song bằng tú tài... cũng như về điều kiện thi tuyển, hồ sơ, chế độ ưu tiên, tuyển thẳng.

 

Lịch thi chính thức vào lớp 10 THPT tại Hà Nội.

 

Ngày thi

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ mở túi đựng đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

15.7.2020

(9 giờ 30 phút)

Sáng

Học sinh có mặt tại Điểm thi để sinh hoạt Quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.

16.7.2020

Sáng

Chiều

Ngữ văn

Ngoại Ngữ

120 phút

60 phút

7 giờ 40

13 giờ 40

7 giờ 55

13 giờ 55

8 giờ 00

14 giờ 00

17.7.2020

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 40

7 giờ 55

8 giờ 00

Lịch thi chính thức vào lớp 10 THPT tại TP.HCM

 

Về thứ tự ưu tiên xét tuyển vào lớp 10 tại TP.HCM được nêu tại Công văn 1402/GDĐT-KTKĐCLGD ban hành ngày 18/05/2020 như sau:

 

- Những học sinh được dự xét tuyển là những học sinh dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

 

- Điểm xét tuyển: là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó bài thi Ngữ văn và bài thi Toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên.

 

- Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm (tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt hệ thống máy tính cho kết quả nguyện vọng 1 bằng nguyện vọng 2, nguyện vọng 2 bằng nguyện vọng 3 hoặc cả 3 nguyện vọng bằng nhau).

Tailieuluat
Chia sẻ