Đã có hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

09:04 - 09/11/2021 Tin pháp luật
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 34/2021/QĐ-TTg quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Quyết định 34/2021 đã hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử như sau:

 

- Với cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên

 

Đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng định danh điện tử

 

- Với cá nhân chưa đủ 14 tuổi

 

Đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ

 

- Với người được giám hộ khác

 

Đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của người giám hộ

 

- Các thông tin cần khai báo khi đăng ký tài khoản định danh điện tử khi thực hiện trên thiết bị điện tử gồm:

 

1. Số định danh cá nhân; số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (đối với người nước ngoài);

 

2. Họ, tên đệm và tên;

 

3. Ngày, tháng, năm sinh;

 

4. Giới tính;

 

5. Quốc tịch (đối với người nước ngoài);

 

6. Số điện thoại, email;

 

Nếu trong trường hợp đăng ký cho người chưa đủ 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì kê khai thêm thông tin:

 

- Số định danh cá nhân;

 

- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (đối với người nước ngoài);

 

- Họ, tên đệm và tên của người đó.

 

Quyết định 34/2021/QĐ-TTg được ban hành ngày 08/11/2021 và này có hiệu lực ngày 09/11/2021.

Tailieuluat
Chia sẻ