Đã có Công văn hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020

18:11 - 24/04/2020 Tin pháp luật
Ngày 22/04 vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020.

Đã có Công văn hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, Bộ GDĐT hướng dẫn đã có hướng dẫn để các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh học kì 2 năm học 2019-2020.

 

 

Đối với số lần kiểm tra cho điểm (đầu điểm) thường xuyên và kiểm tra định kì, giảm 1/3 số đầu điểm, bảo đảm yêu cầu:

 

Đối với kiểm tra thường xuyên

 

- Môn học có từ 1 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm;

 

- Môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: ít nhất 2 đầu điểm;

 

- Môn học có từ 3 tiết trở lên/tuần: ít nhất 3 đầu điểm.

 

Đối với kiểm tra định kì

 

- Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm;

 

- Môn học có từ trên 2 tiết/tuần: ít nhất 2 đầu điểm.

 

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh hoạt động đánh giá thường xuyên bằng các hình thức: vấn đáp; phỏng vấn; kiểm tra ngắn/nhanh dạng viết hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình; kết quả/sản phẩm học tập (bài viết, bài tập về nhà, tiểu luận, viết báo cáo...).

 

Đối với hoạt động Giáo dục nghề phổ thông ở lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời gian dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp với thực tế của cơ sở giáo dục.

 

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH được ban hành và có hiệu lực ngày 22/04/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ