Cuối năm 2020 thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 1,5 lần

11:09 - 08/06/2020 Tin pháp luật
Đó là mục tiêu đề ra tại Quyết định 758/QĐ-TTg ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Cuối năm 2020 thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 1,5 lần. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, mục tiêu cụ thể như sau:

 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 - 1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3 - 4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.

 

Bên cạnh đó, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần). 

 

Ngoài ra, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

 

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt. 

 

Quyết định 758/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngày 04/06/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ