CSGT sẽ chịu trách nhiệm chủ yếu trong xử lý vi phạm trên đường

15:05 - 12/03/2020 Tin pháp luật
Là một trong những nội dung tại Thông báo số 81/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

CSGT sẽ chịu trách nhiệm chủ yếu trong xử lý vi phạm giao thông. Ảnh minh họa

 

Cụ thể, về Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi):

 

Trước mắt, giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như Luật Giao thông đường bộ hiện hành;

 

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện, trong đó có đánh giá tác động về mặt lập pháp, đối với các nội dung quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân định rõ nội dung quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…

 

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng có quá nhiều lực lượng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường thì nên quy định theo hướng giao lực lượng Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm chủ yếu trong công tác này;

 

Bộ Giao thông vận tải chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), phối hợp với Bộ Tư pháp để tổng hợp vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ theo quy định.

 

Về Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ:

 

Cơ bản, đồng ý về sự cần thiết xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

 

Bên cạnh đó, cần cân nhắc phạm vi và mức độ điều chỉnh của dự án Luật này đối với các vấn đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong nội dung điều chỉnh của dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi), cũng như của hệ thống pháp luật nói chung, tránh chồng chéo, trùng lắp…

 

Thông báo số 81/TB-VPCP được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 06/03/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ