Công văn hướng dẫn về tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế

14:43 - 26/05/2023 Tin pháp luật
Việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế được hướng dẫn tại Công văn 3102/BYT-TCCB về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP.

Công văn hướng dẫn về tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế. (Ảnh minh họa)

Theo đó, thời gian áp dụng thực hiện Nghị định 05/2023/NĐ-CP về mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 01/01/2022 - hết ngày 31/12/2023.

 

- Đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định 05/2023:  

 

Đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP là viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40% - 70% quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC.

 

- Các trường hợp khác: 

 

+ Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 05/2023 tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP.

 

- Đối tượng viên chức đang hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế mức 70% quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP:

 

+ Trong thời gian từ 01/01/2022 đến nay, nếu viên chức đã hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP thuộc đối tượng hưởng 100% mức phụ cấp ưu đãi theo nghề thì được truy lĩnh phần chênh lệch với mức phụ cấp ưu đãi nghề đã hưởng.

 

+ Viên chức thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề trong thời gian công tác tại đơn vị trước khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác.

 

- Trường hợp viên chức được cử biệt phái trong thời gian từ ngày 01/01/2022 - hết ngày 31/12/2023:  

 

Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP và khoản 4, 5, 6 Điều 36 Luật Viên chức:

 

Trong thời gian biệt phái được bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

 

Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ