Công văn hướng dẫn quản lý thuế tại Thành phố Thủ Đức

11:17 - 29/01/2021 Tin pháp luật
Để việc hướng dẫn quản lý thuế trên địa bàn Thành phố Thủ Đức trong thời gian xây dựng cơ quan thuế Thành phố Thủ Đức, ngày 27/01/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn hỏa tốc 268/TCT-KK.

Công văn hướng dẫn quản lý thuế tại Thành phố Thủ Đức (Ảnh minh họa)

 

Nội dung Công văn nêu rõ:

 

* Phân công quản lý thuế với người nộp thuế

 

- Chi cục Thuế quận 2 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi và Thủ Thiêm;

 

- Chi cục Thuế quận 9 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các phường: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú và Trường Thạnh;

 

- Chi cục Thuế quận Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các phường: Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú và Trường Thọ.

 

* Thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

 

- Trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế qua cơ quan đăng ký kinh doanh: Chi cục Thuế quận 2, 9 và Thủ Đức có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ theo hình thức liên thông;

 

- Trường hợp người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì Chi cục Thuế quận 2, 9 và Thủ Đức:

 

+ Rà soát, lập danh sách người nộp thuế cần điều chỉnh thông tin địa chỉ theo địa bàn hành chính các phường, thành phố mới;

 

+ Thực hiện thay đổi thông tin địa chỉ trên ứng dụng quản lý thuế tập trung…

 

Tailieuluat
Chia sẻ