Công tác cho vay học sinh sinh viên được tăng cường tại TP Hà Nội

23:42 - 09/08/2018 Tin pháp luật
Công văn 3558/UBND-KGVX mới được ban hành có nội dung tăng cường triển khai công tác cho vay học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Do đó, các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ vay vốn theo đúng quy định.
Ngày 6/8 vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 3558/UBND-KGVX về tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên.
 
hỗ trợ vay vốn học sinh sinh viên
 
Học sinh, sinh viên khó khăn tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ vay vốn theo quy định (Ảnh minh họa)
 
Theo đó, để chương trình tín dụng học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để học tập, UBND Thành phố yêu cầu:
 
- Tăng cường giám sát việc triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng và được thực hiện theo đúng quy định.
 
- Kịp thời tạo điều kiện cho hộ gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không để trường hợp nào thuộc đối tượng, có nhu cầu vay vốn mà không được rà soát, xác nhận theo quy định.
 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương chính sách về chương trình cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức và các kênh thông tin đại chúng để nhân dân trên địa bàn hiểu và tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ưu đãi.
Chia sẻ