Công khai danh sách cán bộ giải quyết chậm hồ sơ thủ tục

16:50 - 19/07/2022 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Nghị quyết 85/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022

 
Công khai danh sách cán bộ giải quyết chậm hồ sơ thủ tục. Ảnh minh họa

 

Tại Nghị quyết 85 một trong những vấn đề quan trọng chính là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Chính vì vậy, Thủ tướng chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện:

 

- Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp Bộ, cấp tỉnh từ 01/6/2022, tập trung thực hiện đối với 25 dịch vụ công thiết yếu từ 01/7/2022.

 

- Hàng tháng, công khai danh sách các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trên cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương.

 

Kịp thời xử lý các khó khăn, bất cập, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công viên chức trong việc thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp…

 

Nghị quyết 85/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 09/7/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ