Công khai chủ đầu tư vi phạm quy định quản lý chung cư tại Hà Nội

13:48 - 19/11/2020 Tin pháp luật
Đây là nội dung chủ trương được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu tại Công văn số 5373/UBND-SXD ban hành ngày 13/11/2020.

Công khai chủ đầu tư vi phạm quy định quản lý chung cư tại Hà Nội (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư một số nhiệm vụ cụ thể sau:

 

- Công khai danh sách chủ đầu tư vi phạm quy định quản lý chung cư, sử dụng nhà chung cư do UBND các quận, huyện cung cấp; danh sách các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư chưa khắc phục xong vi phạm.

 

- Yêu cầu các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư phải khắc phục xong vi phạm theo quy định của pháp luật trước khi được đề xuất đầu tư tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án có sử dụng đất để phát triển nhà ở mới trên địa bàn thành phố.

 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức rà soát các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp; trường hợp phát hiện có việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích khác không phải để ở thì yêu cầu hoặc áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật.

 

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất.

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ