Công chức BHXH không được phép nhận quà của người dân

15:02 - 26/07/2018 Tin pháp luật
Theo Quyết định 889/QĐ-BHXH về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thì từ nay công chức BHXH không được phép nhận quà của người dân.
Theo đó, trong quá trình làm việc, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan BHXH không được nhận quà tặng của cá nhân, tổ chức,...có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc quản lý.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2018 mới nhất

Mức chi quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019 – 2021 là bao nhiêu?

 

cán bộ BHXH không được nhận quà của người dân

(Cán bộ, viên chức BHXH sẽ không được nhận quà của người dân - Ảnh minh họa)

Ngoài ra, trong quan hệ, giao dịch với cơ quan, tổ chức và người dân, cán bộ, công chức BHXH phải:
 
- Nhiệt tình, trách nhiệm, liêm chính, chuyên nghiệp để giải quyết công việc, tránh ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của cơ quan, tổ chức, người tham gia, người thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN;
 
- Không lợi dụng chức trách nhiệm vụ, vị trí công tác để gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, vụ lợi;
 
- Không làm hư hỏng, thất lạc, sai lệch, lộ lọt hồ sơ tài liệu khi được giao nhiệm vụ giải quyết;
 
- Lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; kịp thời phát hiện, từ chối giải quyết và báo cáo xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi chính sách,......
 
Quy định này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong quá trình công tác của cán bộ, viên chức BHXH.
 
Xem Quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018.
Chia sẻ