Có thể xử lý dữ liệu cá nhân không cần chủ dữ liệu đồng ý trong 5 trường hợp

14:29 - 08/03/2022 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Nghị quyết 27/NQ-CP thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.


Có thể xử lý dữ liệu cá nhân không cần chủ dữ liệu đồng ý trong 5 trường hợp. (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, tại Điều 1 Nghị quyết 27, Chính phủ đồng ý quy định dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần sự đồng ý của chủ dữ liệu trong 05 trường hợp:

 

1. Việc xử lý là cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác. Bên Kiểm soát dữ liệu, Bên Xử lý dữ liệu, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Bên thứ ba có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.

 

2. Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;

 

3. Việc xử lý là cần thiết vì yêu cầu quốc phòng, an ninh quốc gia, được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật khác;

 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của luật;

 

5. Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

 

Tại Điều 2 của Nghị quyết, Chính phủ thông qua nội dung dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

Nghị quyết 27/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/3/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ