Có thể tiêm mũi 3 AstraZeneca cho người tiêm đủ liều vắc xin Pfizer/Moderna

08:14 - 28/03/2022 Tin pháp luật
Bộ Y tế đã ban hành Công văn 1506/BYT-DP về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Có thể tiêm mũi 3 AstraZeneca cho người tiêm đủ liều vắc xin Pfizer/Moderna. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin mRNA (vắc xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất) có thể tiêm liều nhắc lại bằng vắc xin do AstraZeneca sản xuất, thời gian tiêm tối thiểu là 03 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.

 

Cục Y tế, Bộ Công an và Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tham mưu lãnh đạo của đơn vị mình quyết định đối tượng tiêm phù hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, bảo đảm an toàn, hiệu quả, khoa học.

 

Bên cạnh đó Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, bảo đảm an toàn, hiệu quả, khoa học.

 

Bộ Y tế cũng yêu cầu Viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng.

 

Công văn 1506/BYT-DP được ban hành ngày 25/3/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ