Có thể nhập vụ án tranh chấp tài sản chung của dòng họ

09:58 - 09/03/2020 Tin pháp luật
Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ vừa được ban hành ngày 05/03/2020.
Có thể nhập vụ án tranh chấp tài sản chung của dòng họ. Ảnh minh họa.
 
Theo đó, tòa án nhập hai hoặc nhiều vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ khi có đủ các điều kiện:
 
-  Việc nhập để giải quyết trong cùng một vụ án bảo đảm đúng pháp luật;
 
- Các yêu cầu khởi kiện cùng liên quan đến tài sản chung của dòng họ;
 
- Việc nhập và việc giải quyết trong cùng một vụ án không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
 
Ngoài ra, Nghị quyết cũng nêu ra quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ, cụ thể:
 
Thành viên dòng họ có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
 
Bên cạnh đó, dòng họ không phải là nguyên đơn. Tập thể (ví dụ: chi họ, nhánh họ, hội đồng gia tộc...) không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ.
 
Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP sẽ chính chức có hiệu lực từ ngày 10/04/2020.
Tailieuluat
Chia sẻ