Chương trình giáo dục phổ thông mới được công bố chính thức

13:59 - 28/12/2018 Tin pháp luật
Chương trình giáo dục phổ thông mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với nhiều môn học mới từ cấp tiểu học cùng lộ trình thực hiện với từng lớp. Nội dung được quy định tại thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.
 

Nhiều môn học mới ở mỗi cấp

 
Đáng chú ý, có nhiều môn học mới sẽ xuất hiện trong Chương trình học của nhiều cấp học, điển hình như:
 
- Ở cấp tiểu học có môn học mới là Tin học và Công nghệ, bên cạnh các môn học trước đây như: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục lối sống, đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý…
 
- Ở cấp trung học cơ sở, môn Tin học trở thành môn học bắt buộc, ngoài ra, môn Lịch sử và Địa lý, Khoa học và Tự nhiên được tổ chức theo cách thức mới.
 
- Ở cấp trung học phổ thông, học sinh được lựa chọn học theo nhóm Khoa học Xã hội (gồm các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý); nhóm Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và nhóm Công nghệ và nghệ thuật (gồm Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).
 
Ngoài ra, các môn học bắt buộc như Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất… vẫn được giữ nguyên.
chương trình giáo dục phổ thông mới
 Đã công bố chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh minh họa)
 

Lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

 
Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện theo lộ trình như sau:
 
- Từ năm học 2020 - 2021: Thực hiện với lớp 1;
 
- Từ năm học 2021 - 2022: Thực hiện với lớp 2 và lớp 6;
 
- Từ năm học 2022 - 2023: Thực hiện với lớp 3, lớp 7 và lớp 10;
 
- Từ năm học 2023 - 2024: Thực hiện với lớp 4, lớp 8 và lớp 11;
 
- Từ năm học 2024 - 2025: Thực hiện với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.
 

Xem thêm tin liên quan:

>> Bộ trưởng BGD: “Bỏ thi THPT là trái Luật Giáo dục”

>> Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

ThanhNT
Chia sẻ