Chủ sàn TMĐT phải khai báo cơ quan thuế thông tin của người bán hàng

16:30 - 31/10/2022 Tin pháp luật
Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định 91/202/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Chủ sàn TMĐT phải khai báo cơ quan thuế thông tin của người bán hàng. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 91/2022 quy định trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử (TMĐT).

 

Cụ thể, tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 

Các thông tin phải cung cấp gồm: 

 

1. Tên người bán hàng

 

2. Mã số thuế hoặc số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc;

 

3. Doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn. 

 

Cần lưu ý, việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hằng quý chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau và bằng phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.

 

Nghị định 91/2022/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực ngày 30/10/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ