Chính thức: Có thể khai báo tạm vắng qua điện thoại từ 01/7/2021

17:08 - 07/01/2021 Tin pháp luật
Từ 01/7/2021, khi Luật cư trú 2020 có hiệu lực, sẽ có thêm trường hợp phải khai báo tạm vắng. Tuy nhiên, thủ tục khai báo tạm vắng cũng đa dạng hơn trước.

Chính thức: Có thể khai báo tạm vắng qua điện thoại từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

 

Theo quy định tại Điều 31 Luật Cư trú năm 2020 quy định có 02 trường hợp phải khai báo tạm vắng sau:

 

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú từ 03 tháng liên tục trở lên đối với người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc người đang phải thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên đối với người không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này, trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài.

 

Việc khai báo tạm vắng có thể được thực hiện trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú nơi người đó cư trú hoặc khai báo qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

 

Tailieuluat
Chia sẻ