Chính thức có mức giảm giá tiền điện lần hai do dịch Covid-19

14:53 - 21/12/2020 Tin pháp luật
Nội dung này được Bộ Công Thương nêu tại Công văn 9764/BCT-ĐTĐL quy định về đối tượng và mức giảm giá điện.

Chính thức có mức giảm giá tiền điện lần hai do dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, mức giảm giá bán điện, tiền điện như sau:

 

Về mức giảm giá bán điện:

 

- Giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 01 đến bậc 04 quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT năm 2019;

 

- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông: Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

 

Về mức giảm giá tiền điện (giá trị trước thuế):

 

Giảm trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện. Mức giảm tiền điện cụ thể như sau:

 

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19;

 

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

 

Tổng thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng là 03 tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, 11, 12 năm 2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ