Chi trả tận nhà lương hưu, trợ cấp BHXH cho người từ 80 tuổi

11:13 - 27/03/2020 Tin pháp luật
Công văn 972/BHXH-TCKT thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 vừa được ban hành.

Chi trả tận nhà lương hưu, trợ cấp BHXH cho người từ 80 tuổi từ tháng 4/2020. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, cơ quan bưu điện thực hiện chi trả lương hưu tại các cơ sở bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020;

 

Người hưởng chủ động lựa chọn thời gian phù hợp theo thông báo của cơ quan bưu điện, mang thẻ chi trả đến các bưu cục của bưu điện để nhận tiền. 

 

Ngoài ra, cơ quan bưu điện tổ chức chi trả tận nhà các đối tượng sau:

 

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (người hưởng) từ 80 tuổi trở lên. 

 

- Người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các cơ sở bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú: Người hưởng báo với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà. 

 

Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Cơ quan bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng phù hợp điều kiện cụ thể của địa bàn. 

 

Thời gian chi trả: Thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương. 

 

Công văn 972/BHXH-TCKT được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 25/03/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ