Chỉ thị mới về việc xem xét cho học sinh nghỉ học vì Covid-19

11:36 - 29/01/2021 Tin pháp luật
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Chỉ thị mới về việc xem xét cho học sinh nghỉ học vì Covid-19 (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả, không để dịch bùng phát trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, Chỉ thị này nêu rõ về việc xem xét, quyết định việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học.

 

Các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét, quyết định cho sinh viên, học viên nghỉ học và thực hiện việc dạy và học theo hình thức trực tuyến.

 

Như vậy, căn cứ vào tình hình dịch bệnh của từng địa phương trẻ em mầm non, học sinh phổ thông… có thể được nghỉ học; sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghỉ học và dạy, học online.

 

Ngoài ra, Chỉ thị còn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng và trung cấp sư phạm phải thực hiện nghiêm túc ứng dụng “An toàn Covid” theo yêu cầu.

 

Đồng thời, tích cực tuyên truyền cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch đặc biệt.

 

Như vậy, theo Chỉ thị này thì cần xem xét cho học sinh nghỉ học vì Covid-19 là điều cần thiết.

Tailieuluat
Chia sẻ