Chỉ được gửi tin, gọi điện quảng cáo khi được cấp tên định danh

08:56 - 18/08/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác vừa được ban hành ngày 14/8/2020.

Chỉ được gửi tin, gọi điện quảng cáo khi được cấp tên định danh. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, về nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo được quy định như sau:

 

Không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo (DoNotCall) là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào, hoặc Người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó.

 

Bên cạnh đó, cần chấm dứt việc gửi đến người sử dụng nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc thực hiện gọi điện thoại quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của Người sử dụng.

 

Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.

 

Ngoài ra, chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.

 

Đồng thời chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện quảng cáo.

 

Nghị định 91/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực ngày 01/10/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ