Chế độ ưu đãi với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945

15:07 - 19/07/2018 Tin pháp luật
Chế độ ưu đãi với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 được quy định tại điều 9, chương II, Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11.

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận đã tham gia tổ chức cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945. Ảnh: Internet.

 

Và các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 bao gồm:

 

-  Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng;

 

- Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết;

 

- Cấp báo Nhân dân; sinh hoạt văn hoá, tinh thần phù hợp;

 

-  Được Nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người.

 

Khi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo quy định của Chính phủ.

 

Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

 

Xem chi tiết tại Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 29/06/2005.

Chia sẻ