Chế độ đối với lao động Việt Nam làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

16:51 - 26/06/2018 Tin pháp luật
Bộ Lao động Thương binh vã xã hội mới ban hành công văn 2435/ LĐTBXH-QLLĐNN về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.
 
Theo đó, quy định đối tượng lao động phải đạt điều kiện sinh sống tại địa phương ký kết Thỏa thuận với Hàn Quốc có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú đủ 12 tháng trở lên kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận cư trú hợp pháp; không có tiền án và không thuộc diện cấm xuất cảnh Việt Nam; có đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài trong độ tuổi từ 30-55 tuổi...
 
chế độ cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Baotintuc.
 
Người lao động được hưởng các điều kiện hợp đồng như làm việc trong thời gian 90 ngày; 8 giờ/ngày; 6 ngày/1 tuần. Người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận về số giờ làm thêm mỗi ngày nhưng không quá 15 giờ/tuần.
 
Về tiền lương, hai địa phương thỏa thuận về tiền lương cơ bản trả cho người lao động, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu theo Luật lương tối thiểu của Hàn Quốc (hiện nay là 7.530 won/giờ); Tiền lương được tính từ ngày bắt đầu làm việc tại Hàn Quốc.
 
Người sử dụng lao động cung cấp miễn phí chỗ ở cho người lao động, không được bố trí nhà ở bằng nylon hoặc container.
 
Người lao động được cung cấp miễn phí/có phí (quy định mức cụ thể) 03 bữa ăn/ngày. Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp miễn phí đồ bảo hộ lao động cho người lao động, người lao động có trách nhiệm tuân thủ quy định về an toàn lao động trong thời gian làm việc; trả chi phí khám, chữa bệnh cho người lao động trong thời gian làm việc do hai địa phương thỏa thuận, thống nhất….
 

Trích dẫn công văn 2435/ LĐTBXH-QLLĐNN:

- Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn:

Trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và về nước trước thời hạn mà không phải do lỗi của người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động theo thỏa thuận (nếu có) và chi trả cho người lao động chi phí giao thông để trở về nước.

Trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và phải về nước trước thời hạn do lỗi của người lao động, người lao động có trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng lao động về những thiệt hại do họ gây ra (nếu có) và tự chịu chi phí giao thông để trở về nước.

Trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và phải về nước trước thời hạn do nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, người sử dụng lao động phá sản,...), các bên có trách nhiệm thống nhất về chi phí giao thông để đưa người lao động về nước và xem xét hỗ trợ người lao động trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật hai nước.

 

Chia sẻ