Chậm nhất đến 31/12/2020, phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng

11:22 - 18/06/2020 Tin pháp luật
Đó là yêu cầu đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng tại Quyết định 19/2020/QĐ-TTg được ban hành ngày 17/06/2020.

 

Chậm nhất đến 31/12/2020, phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, về tiến độ thực hiện việc thu phí điện tử không dừng được quy định cụ thể như sau:

 

- Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng;

 

- Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng;

 

- Đối với các trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý, tiến độ hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án..

 

Căn cứ điều kiện cụ thể đối với từng trạm thu phí, Cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định:

 

- Việc duy trì mỗi trạm thu phí có 01 làn thu phí hỗn hợp (làn thu phí áp dụng cả hình thức điện tử không dừng và hình thức một dừng)trên mỗi chiều lưu thông;

 

- Thời điểm chuyển làn hỗn hợp sang thu phí điện tử không dừng và thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử không dừng;

 

 - Việc thực hiện thu phí điện tử không dừng đối với các trạm thu phí có thời gian hoàn vốn còn lại dưới 03 năm đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch.

 

Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng được Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ