Cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

07:53 - 14/04/2020 Tin pháp luật
Là nội dung đáng chú ý tại Công văn 2857/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển.

 

Cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải ưu tiên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; rà soát, điều chỉnh các chiến lược, đề án quy hoạch phát triển ngành hàng hải đến năm 2030….

 

Bên cạnh đó, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ vận tải biển; 

 

Ngoài ra, cần phối hợp với Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển đội tàu, đôn đốc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài để đa dạng hóa nguồn vốn…

 

Đồng thời, Bộ Tài chính báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét miễn, giảm các chi phí của doanh nghiệp (thuế, phí, giá...) thuộc thẩm quyền của Chính phủ…

 

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình rà soát dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi và Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. 

 

Công văn 2857/VPCP-CN được ban hành ngày 12/04/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ