Cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% quy định liên quan đến kinh doanh

08:33 - 14/05/2020 Tin pháp luật
Đó là mục tiêu đề ra Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

 

Cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% quy định liên quan đến kinh doanh. Ảnh minh họa.

 

Mục tiêu cụ thể như sau:

 

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tinh đến hết ngày 31/5/2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020).

 

Đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ. 

 

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. 

 

Nghị quyết 68/NQ-CP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngày 12/05/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ