Cập nhật 4 đối tượng được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ

08:57 - 25/02/2021 Tin pháp luật
Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BQP bổ sung quy định về các đối tượng, điều kiện quân nhân chuyên nghiệp được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ.

Cập nhật 4 đối tượng được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, Điều 8a Thông tư này đã bổ sung thêm các đối tượng kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ như sau:

 

- Quân nhân chuyên nghiệp có trình độ cao đẳng trở lên đang đảm nhiệm các chức danh: Kỹ thuật viên, Nhân viên Kỹ thuật, Huấn luyện viên, Nghệ sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên làm việc đúng chuyên ngành đào tạo…; đơn vị đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

 

- Quân nhân chuyên nghiệp đang làm việc thuộc các chuyên ngành hẹp được đào tạo công phu hoặc chuyên ngành Quân đội chưa đào tạo được; thợ bậc cao.

 

- Quân nhân chuyên nghiệp đang đảm nhiệm chức vụ chỉ huy, quản lý ở các nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng.

 

- Quân nhân chuyên nghiệp không thuộc các đối tượng quy định trên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

 

Ngoài thuộc các đối tượng được kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp còn phải đáp ứng 04 điều kiện thì mới được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đến 05 năm.

Tailieuluat
Chia sẻ