Cấm đánh đập vật nuôi, phải gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ

09:36 - 12/12/2018 Tin pháp luật
Luật chăn nuôi 2018 có quy định về việc phải đối xử nhân đạo với vật nuôi như trâu, bò, lợn,... Theo đó, cấm đánh đập vật nuôi. Trước khi giết mổ vật nuôi phải gây mê và không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ.

Quyền của vật nuôi và việc đối xử nhân đạo với vật nuôi lần đầu tiên được quy định tại Luật Chăn nuôi 2018.

Phải gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ

 
Lần đầu tiên, quyền của vật nuôi được ghi nhận trong Luật Chăn nuôi 2018. Theo đó, Luật này đã dành riêng một mục để quy định về việc phải đối xử nhân đạo với vật nuôi.
 
Cụ thể, Luật yêu cầu tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau: Có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp; Cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh; Không đánh đập, hành hạ vật nuôi…
 
Đặc biệt, trong hoạt động giết mổ vật nuôi, cơ sở giết mổ phải hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi và có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ.
 
luật chăn nuôi 2018
 
Phải đối xử nhân đạo với vật nuôi (Ảnh minh họa)
 
Ngoài ra, khi giết mổ, cơ sở giết mổ còn phải đảm bảo:
 
- Hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi;
 
- Có nơi lưu giữ vật nuôi đảm bảo vệ sinh, và cung cấp nước uống phù hợp với vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ.
 
Tương tự, trong vận chuyển vật nuôi phải sử dụng phương tiện, trang thiết bị vận chuyển phù hợp, bảo đảm không gian thông thoáng, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi; cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi…
 
Luật này được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
 

Cấm đánh đập trâu, bò, lợn từ ngày 01/01/2020

 
Theo đó, tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi không được đánh đập, hành hạ vật nuôi (trâu, bò, lợn, dê…); phải có chuồng trại, không gian phù hợp với vật nuôi; cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh cho vật nuôi; phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y cho vật nuôi.
 
Đồng thời, Luật cũng quy định bắt buộc, khi giết mổ vật nuôi phải hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi. Phải có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến cảnh đồng loại bị giết mổ.
 
Ngoài ra, Luật Chăn nuôi 2018 cũng quy định về việc đối xử nhân đạo với vật nuôi trong vận chuyển.
 
Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Chăn nuôi 2018 có hiệu lực thi hành.

 

ThanhNT
Chia sẻ