Cải cách tiền lương: Công chức nào sẽ không được tăng lương?

16:12 - 10/11/2023 Tin pháp luật
Cải cách tiền lương đang là chủ để nóng được nhiều công chức, viên chức quan tâm. Nhiều cán bộ, công chức sẽ được cải thiện mức lương, tuy nhiên cũng có những người không được tăng lương.


Cải cách tiền lương: Công chức nào sẽ không được tăng lương? (Ảnh minh họa)

 

Công chức nào sẽ không được tăng lương khi cải cách?

 

Thông tin mới nhất từ Bộ Nội Vụ thì 36 đơn vị có thể sẽ không được hưởng chính sách lương đặc thù, bao gồm các đối tượng như công chức, viên chức tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, cán bộ kỹ thuật và lực lượng ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, v.v.

 

Trong quá trình xây dựng 05 bảng lương mới, chính sách tiền lương đặc thù và các khoản chi ngoài lương khác sẽ được loại bỏ, dẫn đến việc có thể không tăng lương cho nhóm đối tượng này.

 

Thậm chí, một số cán bộ có thể phải đối mặt với việc giảm đến 50% lương, theo dự báo của Bộ Nội Vụ.

 

Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng, Nghị quyết 27 năm 2018 sẽ giữ nguyên các bảng lương đặc thù cho nhóm đối tượng đang hưởng chính sách lương này.

 

Điều này có nghĩa là, người đang nhận lương đặc thù có thể không được tăng lương, nhưng lương hiện tại sẽ được bảo lưu, không giảm.

 

Những biến động mới từ cải cách tiền lương

 

Thứ nhất là xây dựng 5 bảng lương mới, gồm:

 

- Bảng lương chức vụ cho công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ trung ương đến cấp xã.

 

- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ dành cho công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

 

- Ba bảng lương cho lực lượng vũ trang gồm công an, quân đội và công nhân quốc phòng, công nhân công an.

 

*Lưu ý: Bảng lương mới sẽ thay thế bảng lương hiện hưởng, đảm bảo lương mới không thấp hơn lương hiện tại.

 

Thứ hai là cơ cấu tiền lương mới

 

Tiền lương cơ bản chiếm 70%, phụ cấp chiếm 30%, và bổ sung thêm tiền thưởng chiếm 10%, không tính phụ cấp.

 

Cơ cấu tiền lương mới thay thế cho bảng lương cũ hiện hành đang được tính theo hệ số lương và mức lương cơ sở.

 

Thứ ba là sắp xếp lại chế độ phụ cấp

 

Việc cải cách tiền lương sẽ giữ nguyên các loại phụ cấp hiện hưởng như phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, v.v.

 

Bên cạnh đó, bãi bỏ các khoản phụ cấp đã xây dựng trong bảng lương mới hoặc gộp với các khoản khác như phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp độc hại - nguy hiểm, v.v.

 

Gộp các khoản phụ cấp có cùng tính chất thành một loại phụ cấp gọi chung là phụ cấp theo nghề.

 

Thứ tư là hoàn thiện chế độ nâng lương

 

Việc hoàn thiện chế độ nâng lương gồm nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn để phù hợp với các bảng lương mới.

 

Thứ năm là bãi bỏ các khoản chi ngoài lương

 

Tiền bồi dưỡng họp, xây dựng văn bản, đề án, hội thảo... sẽ được loại bỏ.

 

Như vậy, cải cách tiền lương không chỉ đơn thuần là vấn đề của các công chức mà còn là bước quan trọng nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong việc quản lý nguồn nhân lực của đất nước.

 

Thay đổi này, mặc dù có thể mang đến những thách thức ban đầu, tuy nhiên hy vọng sẽ tạo ra một hệ thống lương công bằng và hợp lý, khuyến khích sự nỗ lực và đóng góp của tất cả các nhân viên.

 

Tailieuluat
Chia sẻ