Cách xét điểm và điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT 2018

15:27 - 27/06/2018 Tin pháp luật
Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2018, thí sinh bước sang giai đoạn chờ đợi để biết điểm thi. Vậy, cách xét điểm và điều kiện công nhận tốt nghiệp năm nay sẽ được tính thế nào?
Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành có quy định về cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN).
 
 ĐXTN đối với Giáo dục THPT được tính theo công thức sau:
 

 
Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.
 
Về việc công nhận tốt nghiệp THPT được quy định như sau:
 
- Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.
 
- Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Quy chế này được công nhận tốt nghiệp THPT.
 
- Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi THPT quốc gia theo quy định tại Điều 33 Quy chế này được công nhận tốt nghiệp THPT.
 
 

 

Chia sẻ