Cách tính điểm thi đại học 2018 theo thông tư 07/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT

13:51 - 13/07/2018 Tin pháp luật
Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi tên và Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT.

xét tuyển đại học 2018

Thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT 2018 bước vào giai đoạn xét tuyển đại học. Ảnh minh họa. Nguồn: baogiaothong

 

Trong thông tư 07/2018/TT-BGDĐT có quy định về điểm xét tuyển đại học năm 2018.

 

Cụ thể, điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của Quy chế này và được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

 

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các Điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn;”

 

Về khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được quy định:

 

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một Phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

 

Về cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2018, có quy định tại thông tư 04/2017/TT-BGDĐT theo công thức dưới đây:

 


ĐXTN =

Tổng điểm 4 bài thi + Tổng điểm khuyến khích (nếu có)
---------------------

+

Điểm trung bình cả năm lớp 12

 

+

 

Điểm ưu tiên 
(nếu có)

4

2

 

 

- Công thức tính điểm tốt nghiệp đối với Giáo dục thường xuyên:

 
ĐXTN =

Tổng điểm 3 bài thi
------------

 

+

Tổng điểm khuyến khích (nếu có)
-------------------

+

Điểm trung bình cả năm lớp 12

 
+

 

Điểm ưu tiên 
(nếu có)

3

4

2

 

 

 

Chia sẻ