Các tiêu chí lựa chọn công chức phải kê khai tài sản

09:01 - 04/11/2020 Tin pháp luật
Để quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

Các tiêu chí lựa chọn công chức phải kê khai tài sản (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, việc lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được xác minh theo kế hoạch hằng năm phải căn cứ vào các tiêu chí sau:

 

- Người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản hàng năm.

 

- Người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền trước đó.

 

- Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc một trong các trường hợp:

 

+ Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử;

 

+ Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

 

+ Người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

 

Ngoài ra, việc thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng năm được thực hiện như sau: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch xác minh được ban hành. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

 

Đồng thời, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập mời đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

 

Lưu ý số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm.

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ