Các loại máy tính được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2022

16:51 - 16/06/2022 Tin pháp luật
Được quy định tại Công văn số 2318/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 3/6/2022.


Các loại máy tính được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh minh họa.

 

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã liệt kê danh sách các loại máy tính bỏ túi được mang vào phòg thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 gồm:

 

- Casio FX-500 MS, FX-570ES Plus, FX-570 MS, FX580VN X, FX-570VN Plus, FX-880BTG;

 

- VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus II, 570EX Plus, 570ES Plus, 680EX Plus;

 

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570NS, NT570VN Plus, NT-580EX, NT-690VE X;

 

- Thiên Long FX590VN Flexio và FX680VN Flexio;

 

- Deli W1710 và WD991ES;

 

- Eras E370, E371, E372, E379 và E380;

 

- Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580VN PLUS, FX-580 X, FX570VN PLUS, FX-570MS.

 

- Các máy tính bỏ túi đáp ứng quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT khi đáp ứng các điều kiện: Không có chức năng soạn thảo, không có thẻ nhớ, không nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ