Các khung tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm ở người

13:57 - 20/11/2020 Tin pháp luật
Ngày 18/11/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4782/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí khung đánh giá nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm.

Các khung tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm ở người (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, các tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm ở người bao gồm:

 

- Tỷ lệ mắc/100.000 dân trung bình trong 01 năm hoặc 05 năm gần đây nhất.

 

- Số ca bệnh ghi nhận hoặc phát hiện người lành mang trùng trong 01 năm hoặc  03 năm hoặc 05 năm gần đây nhất tại xã (Chỉ áp dụng cho các bệnh rất hiếm gặp, ví dụ bạch hầu có tỉ lệ mắc < 0,01/100.000 dân).

 

- Số ca bệnh hoặc phát hiện người lành mang trùng ghi nhận trong 01 - 05 năm qua tại khu vực lân cận (Chỉ áp dụng cho các bệnh rất hiếm gặp, ví dụ bạch hầu hoặc bệnh mới xâm nhập vào Việt Nam, ví dụ COVID-19).

 

- Trên địa bàn xã, hàng năm dịch có xảy ra không?

 

- Sự biến đổi của tác nhân gây bệnh (số týp, kiểu gen, đột biến về đặc điểm di truyền...).

 

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ tiêu chí khung là cơ sở xây dựng các Bộ tiêu chí cụ thể cho từng bệnh truyền nhiễm bằng cách lựa chọn những tiêu chí quan trọng, đặc thù, có ảnh hưởng đến sự phát sinh và bùng phát dịch.

 

Trên cơ sở tiêu chí khung, có thể phát triển chi tiết thành các tiêu chí cụ thể hơn để phù hợp khi xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ cho từng bệnh.

 

Tailieuluat
Chia sẻ