Các hành vi nếu vi phạm sẽ bị thôi việc đối với công chức từ ngày 20/9

14:30 - 22/09/2020 Tin pháp luật
Được quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vừa được ban hành ngày 18/9/2020.

Các hành vi nếu vi phạm sẽ bị thôi việc đối với công chức từ ngày 20/9. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, tại Điều 13, có quy định về các hành vi vi phạm của công chức có thể áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

 

- Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà tái phạm;

 

- Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp như: Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai…

 

- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

 

- Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

 

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường: không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công; để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn cũng sẽ bị buộc thôi việc.

 

Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/9/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ