Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi

08:19 - 30/06/2018 Tin pháp luật
Các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi được quy định ở điều 8, chương I, Luật thủy lợi 08/2017/QH14 do Quốc hội ban hành.

hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi

Công trình thủy lợi. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo đó, một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi có thể kế đến là:

 

- Xây dựng công trình thủy lợi không đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

-  Đổ chất thải, rác thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; xả nước thải trái quy định của pháp luật vào công trình thủy lợi; các hành vi khác làm ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi.

 

-  Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng công trình thủy lợi.

 

Các hành vi bị nghiêm cấm cũng bao gồm việc ngăn, lấp, đào, nạo vét, hút bùn, cát, sỏi trên sông, kênh, mương, rạch, hồ, ao trái phép làm ảnh hưởng đến hoạt động thủy lợi; ử dụng xe cơ giới vượt tải trọng cho phép đi trên công trình thủy lợi; sử dụng xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa lưu thông trong công trình thủy lợi khi có biển cấm, trừ các loại xe, phương tiện ưu tiên theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

 

Ngoài ra những hành vi như cản trở việc thanh tra, kiểm tra hoạt động thủy lợi; khai thác nước trái phép từ công trình thủy lợi; tự ý vận hành công trình thủy lợi; vận hành công trình thủy lợi trái quy trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi…. cũng bị nghiêm cấm.

 

Luật thủy lợi 08/2017/QH14 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây.

Chia sẻ