Các đối tượng hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

09:19 - 09/07/2018 Tin pháp luật
Các đối tượng hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được Chính phủ quy định trong nghị định 96/2018/NĐ-CP, ban hành ngày 30/6 vừa qua.

dịch vụ công ích thủy lợi

Có 7 đối tượng dưới đây được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo đó, 7 đối tượng dưới đây được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:

 

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất cây lương thực

 

- Hộ gia đình, cá nhân nghèo theo quy định được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp.

 

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để làm muối.

 

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức để trồng rau, màu, mạ; cây công nghiệp dài ngày, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông; cây ăn quả; hoa; cây dược liệu; nuôi trồng thủy sản (trừ nuôi trồng tại hồ, đập, sông, suối, đầm...); chăn nuôi.

 

- Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên đã nhận đất trong hạn mức được giao khoán ổn định của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp (nông, lâm trường quốc doanh) để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

- Tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị.

 

- Tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt tại địa bàn.

 

Trích dẫn nghị định 96/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2018)

Điều 14. Chính sách đối với tổ chức khai thác công trình thủy lợi

1. Tổ chức khai thác công trình thủy lợi làm nhiệm vụ cấp, tưới tiêu nước ngoài phần kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được nhà nước chi trả còn được hưởng các khoản hỗ trợ kinh phí bảo trì (trừ trường hợp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo phương thức đấu thầu và đã tính trong giá dự thầu) và các khoản hỗ trợ tài chính khác theo quy định của pháp luật căn cứ vào khả năng ngân sách từng cấp. Việc cấp phát và thanh quyết toán các khoản hỗ trợ thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Ngân sách trung ương thực hiện hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trung ương.

3. Ngân sách địa phương thực hiện hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khai thác công trình thủy lợi địa phương. Trong trường hợp ngân sách địa phương khó khăn, căn cứ vào khả năng của ngân sách trung ương thực hiện hỗ trợ ngân sách địa phương theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước.

 

Chia sẻ