Cá nhân được vay tiền online không quá 100 triệu đồng tại 1 tổ chức tín dụng

16:50 - 29/06/2023 Tin pháp luật
Cá nhân được vay tiền online không quá 100 triệu đồng là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 06/2023/TT-NHNN sửa đổi về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Cá nhân được vay tiền online không quá 100 triệu đồng tại 1 tổ chức tín dụng. (Ảnh minh họa)

Đối với hoạt động cho vay bằng phương thức điện tử hay còn gọi là cho vay online, Điều 32 Thông tư 06 đã bổ sung các quy định về:

 

- Nguyên tắc cho vay bằng phương tiện điện tử

 

- Nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng

 

- Dư nợ cho vay

 

- Hồ sơ đề nghị vay vốn

 

- Thẩm định và quyết định cho vay

 

- Thỏa thuận cho vay

 

- Lưu giữ hồ sơ cho vay

 

- Phương tiện thanh toán được sử dụng để giải ngân vốn cho vay

 

Đặc biệt, tại Điều 32c Thông tư 06 cũng quy định rõ dư nợ cho vay đối với một khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống không được vượt quá 100 triệu đồng Việt Nam tại một tổ chức tín dụng.

 

Khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống được giải ngân vốn cho vay vào tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng theo mục đích vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống mà khách hàng cam kết.

 

Thông tư 06/2023/TT-NHNN được ban hành ngày 28/6/2023; có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

 

Tailieuluat
Chia sẻ